fbpx

Không giới hạn cuộc gọi tới bất kì nhà mạng nào trong nước Nhật

 

Nhận các cuộc gọi miễn phí!!!!!

Hoạt động dễ dàng

Thân thiện với người dùng

Không cần thẻ tín dụng!!!

100% phê duyệt

Không mất phí hủy

Chỉ ¥2.016 / tháng

Phí kích hoạt: ¥2.037

Nhanh chân! Đặt hàng ngay!!!

Đặt hàng